Een klacht indienen

Wanneer u een klacht wilt indienen over een aanstellingkeuring, dan kunt u dat bij de CKA doen. Indien bevoegd neemt de CKA uw klacht in behandeling en geeft een oordeel. De procedure is kosteloos.

Wie kan van deze mogelijkheid gebruik maken?

Dat zijn:

  • Sollicitanten 
  • Keurend artsen 
  • Werkgevers 
  • Ondernemingsraden of vergelijkbare medezeggenschapsorganen

Hoe dient u een klacht in?

Voor uw klacht maakt u gebruik van het klachtenformulier. Na verzending hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail en binnen een week ontvangt u nader bericht vanuit het secretariaat.

Wat heeft u eraan?

Het uiteindelijke oordeel van de CKA is niet bindend. Echter, mocht het oordeel niet worden opgevolgd, dan kan door partijen een rechtszaak worden aangespannen, waarbij het oordeel gebruikt kan worden.

Bent u geïnteresseerd in eerder behandelde klachten door de CKA, dan kunt u de oordelen van de CKA raadplegen.