Gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

Op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) is het werkgevers niet toegestaan om in sollicitatieformulieren vragen te stellen over de gezondheid van een kandidaat. Na een beperkte en informele inventarisatie, heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) de indruk dat het nog regelmatig voorkomt dat er wél gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren zijn opgenomen. Om deze indruk nader te onderzoeken roept de CKA uw hulp in.

We zijn op zoek naar voorbeelden van sollicitatieformulieren waarin gevraagd wordt naar uw gezondheid. In welke vorm dan ook. Als u deze tegen bent gekomen of in uw bezit hebt, horen we dat graag. U kunt deze formulieren melden. Dat gaat heel eenvoudig en volledig anoniem.

  • Als het een sollicitatieformulier op een website betreft, hoeft u alleen maar het internetadres daarvan uit uw browser te kopiëren en in onderstaand formulier te plakken. 
  • Als het een (bijvoorbeeld PDF) document betreft, dat u per e-mail is toegezonden kunt u het document uploaden. 
  • Als u per post of persoonlijk een sollicitatieformulier heeft ontvangen kunt u dit document scannen en uploaden of eventueel een kopie ervan kosteloos aan ons opsturen via:
    Sociaal-Economische Raad, t.a.v. CKA, antwoordnummer 977, 2509 VB Den Haag. (Een postzegel is niet nodig).

Wij danken u voor uw medewerking!

 

Meldingsformulier

Ja, ik heb een sollicitatieformulier ontvangen/gezien, waarin mij een of meer vragen over mijn gezondheid worden gesteld.

Of