Publicaties

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) kan oordelen en adviezen geven, alsook visies, adviezen en aanbevelingen doen. 

Verder stelt de CKA een jaarplan (werkprogramma) op en legt de CKA in haar jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden en de resultaten hiervan.

Ook is een aantal folders beschikbaar, met informatie over aanstellingskeuringen, voor de sollicitant, de werkgever en de keurend arts.

Rechts vindt u alle publicaties van de CKA. Middels de trefwoordenlijst kunt u eenvoudig zoeken op onderwerp.