Regelgeving Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft bij haar werkzaamheden te maken met de volgende wet- en regelgeving:

Wat zegt de wet over aanstellingskeuringen? 

Verder neemt de CKA de volgende regelingen in acht: 

De SER heeft op 21 september 2018 besloten dat leden van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) ook (plaatsvervangend) kroonlid kunnen zijn van de SER. In de praktijk komt dit erop neer dat kroonleden van de SER nu ook lid van de CKA kunnen worden. Plaatsvervangend SER kroonlid Prof. Mr. Claartje Bulten is benoemd tot voorzitter van de CKA. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. (link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59320.html)